Ἡ Τουρκία κτύπησε ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ τὴν Ῥωσσία!!!

 

Oi δηλώσεις Ποῦτιν εἶναι πολὺ ξεκάθαρες, ὡς συνήθως.

Ἡ Τουρκία κτύπησε πισώπλατα τὴν Ῥωσσία καὶ ἐνήργησε ὡς συνεργὸς τῶν τρομοκρατῶν, δήλωσε  ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν
Τὸ ἀεροπλάνο κτυπήθηκε ἀπὸ ἔνα τουρκικὸ πολεμικὸ ἀεροπλάνο, ἕνα χιλιόμετρο μακρυὰ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ σύνορα.
Τὸ ἀεροπλάνο δὲν ἀποτελοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὴν τουρκικὴ ἐθνικὴ ἀσφάλεια, τόνισε.

Ὁ Ποῦτιν εἶπε ὅτι τὸ ῥωσσικὸ ἀεροσκάφος στόχευε τρομοκρατικοὺς στόχους στὴν ἐπαρχία Λατάκια τῆς Συρίας.
Ἡ Ῥωσσία παρατηρεῖ τὴν ῥοὴ τοῦ πετρελαίου ἀπὸ τὴν συριακὴ ἐπικράτεια, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν τρομοκρατῶν, πρὸς τὴν Τουρκία.
Προφανῶς, πλέον, δὲν λαμβάνει μόνον ἔσοδα ἀπὸ τὸ λαθρεμπόριο πετρελαίου, (μὲ τὴν Τουρκία) ἀλλὰ ἔχει ἐπίσης καὶ τὴν προστασία τῶν στρατιωτικῶν ἐνὸς ἔθνους (τῆς Τουρκίας), δήλωσε ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος.

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσῃ γιατὶ ἡ τρομοκρατικὴ ὁμάδα εἶναι τόσο τολμηρὴ στὴν ἐκτέλεση τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, προσέθεσε.

Ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὰ συμφέροντά του, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα δὲν θὰ μείνη ἀναπάντητο!»

 Εὐθύμης Μαραμῆς
Μὲ στοιχεῖα ἀπό:

Russian warplane shot down at Syria-Turkey border

 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Τουρκία κτύπησε ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ τὴν Ῥωσσία!!!

  1. Ο “καλούλης” ο Πούτιν ( ο συνεργάτης της Μέρκελ)…Ποιό φόβητρο θα συμπλήρωνε το τρίο ώστε να τα βγάλουν πάλι τα λεφτάκια τους τα αφεντικά τους;
    Τί καλός άνθρωπος και αυτός…

Leave a Reply