Γιατί οἱ ΗΠΑ δέν στοχοποίησαν τίς πετρελαιοπηγές πού ἐλέγχει τό ISIS;

Ο λόγος που ο Obama δεν κτύπησε τα πετρέλαια που ελέγχει η ISIS ήταν η ανησυχία του για τις …περιβαλλοντικές επιπτώσεις!!!

Γιατί οἱ ΗΠΑ δέν στοχοποίησαν τίς πετρελαιοπηγές πού ἐλέγχει τό ISIS;

Αφήστε που οι βόμβες θα σήκωναν τόση σκόνη, που θα ήθελαν δυο μέρες να την καθαρίσουν.

Σίγμα

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply