Ἡ ISIS καὶ οἱ Τοῦρκοι στὰ μεταξύ τους σύνορα…

Ἡ ISIS καὶ οἱ Τοῦρκοι στὰ σύνορα..Στὴν μπούκα τοὺς ἔχουν οἱ Τοῦρκοι τοὺς ἀποκεφαλιστὲς τοῦ ISIS!!!
Δὲν τὸ κουβεντιάζουμε…
Ὅπου τοὺς πετύχουν τοὺς ἀλλάζουν τὰ φῶτα!!!

İSİS militants chatting with turkish border guards

Turkish guards friendly with ISIS?

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 184 times, 1 visits today)
Leave a Reply