Οἱ …αὐθόρμητοι «Σύριοι ἐπαναστάτες» δὲν εἶναι καὶ τόσο …Σύριοι!!!

Οι …«αυθόρμητοι Σύριοι», που θέλησαν να φέρουν την …«Δημοκρατία», στην Συρία, δεν ειναι καθόλου Σύριοι και η προπαγάνδα τους διοχετεύεται στον κόσμο απο το …χαρούμενο«»  Βασίλειο της σύμμαχης και φίλης Σαουδικής Αραβίας.

Οἱ ...αὐθόρμητοι «Σύριοι ἐπαναστάτες» δὲν εἶναι καὶ τόσο ...Σύριοι!!!1

Οἱ ...αὐθόρμητοι «Σύριοι ἐπαναστάτες» δὲν εἶναι καὶ τόσο ...Σύριοι!!!3 Οἱ ...αὐθόρμητοι «Σύριοι ἐπαναστάτες» δὲν εἶναι καὶ τόσο ...Σύριοι!!!2

Σίγμα

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply