Κινδυνεύουμε ἀπό ἐπιθέσεις τῆς ISIS;

Κινδυνεύουμε ἀπό ἐπιθέσεις τῆς ISIS;Μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ τὴν χώρα μας, ὅσον ἀφορᾷ σὲ ἐπίθεση ἀπὸ τὸ ISIS.
(Νὰ περιμένετε κι ἄλλα κτυπήματα ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ὄχι ὅμως στὴν Ἑλλάδα!)

Πρόκειται γιὰ φανατικοὺς ἀλλὰ ὄχι γιὰ ἠλιθίους
Εἶναι τὸ πέρασμά τους, ὁ σύνδεσμός τους μὲ τὴν μαμὰ «πατρίδα» ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν.
Δὲν τὸ κτυπᾶς γιατὶ μετὰ θὰ σοῦ τὸ κλείσουν…
Κι ἂν στὸ κλείσουν δὲν θὰ ἔχης πρόσβαση γιὰ νὰ κτυπήσῃς τὶς χῶρες στὸ κέντρο…

Ὁπότε γιὰ μερικὰ χρονάκια ἄἀκόμα δὲν κινδυνεύουμε ἀπὸ αὐτό.
Κινδυνεύουμε ἀπὸ «ἄλλα»!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

εἰκόνα

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply