Ἑλλάδα ὅπως Γουατεμάλα…

Ἑλλάδα ὅπως Γουατεμάλα...Μὲ πρόσχημα τὴν κρίση, τὸ ΔΝΤ εἶναι ἐδῶ.
Εὐρωκράτες, κερδοσκόποι καὶ δοσίλογοι ἔστησαν μεθοδικὰ καὶ ὀργανωμένα τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς χώρας καὶ τὴν ῥευσοποίηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων, καθὼς καὶ εἰσοδημάτων τῆς κοινωνίας. Ἔτσι ὁρίζουν τὴν προοπτικὴ τῆς Ἑλλάδος.

Ὅπως στὴν Γουατεμάλα, ὅπου εὑρίσκεται τὸ ΔΝΤ ἐδῶ καὶ 27 χρόνια(!) πλέον, ἀπὸ τὸ 1984 καὶ ἡ χώρα παρουσιάζει ἐντυπωσιακοὺς δείκτες ἀναπτύξεως μὲ τὸν δείκτη νὰ τρέχῃ σήμερα μὲ +4%.
Τὴν ἴδια στιγμή, τὸ ἥμισυ τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι σὲ κατάσταση ἀπόλυτης φτώχειας καὶ τὸ ἕνα στὰ δύo παιδιὰ πεθαίνει ἀπὸ χρόνιο ὑποσιτισμό.

Σπίτι τσίγγινη παράγκα, ψώνια ἀπὸ χωματερὴ καὶ φαΐ ἀπὸ τὰ σκουπίδια.
Ὄνειρο ζωῆς – τὸ φαγητὸ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα..
Τραγικὸ παράδειγμα τριτοκοσμικῆς χώρας, «μνημεῖο» ἐξαθλιώσεως τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν πολυεθνικῶν.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply