Ἀκραῖα …σενάρια γιά τήν Τουρκία;

Ἀκραῖα ...σενάρια γιά τήν Τουρκία;Λοιπόν, θὰ πῶ ἕνα τραβηγμένο σενάριο ποὺ μοῦ ἦλθε στὸ μυαλό, ἐπειδὴ ὅπως ἔχω δεῖ ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια τρύκ, δίχως φαντασία…

Λένε στοὺς Τούρκους: «ῥίξτε το καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ….»
Τὰ μεμέτια ῥίχνουν τὸ ῥωσσικὸ μαχητικὸ θεωρῶντας πὼς ἔχουν πλᾶτες ἀπὸ τὰ Ἀμερικανά…

Τὸ ἀπόγευμα γίνεται ἡ ἔκτακτος σύνοδος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὰ Ἀμερικανὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Ἀφήνουν τὸν κοντὸ νὰ τοὺς «πηδήξῃ», ἴσως μαρσάρουν καὶ οἱ Κοῦρδοι…
Ἀρχίζει ἡ τριχοτόμησις τῆς Τουρκίας…

Ἔτσι, ἀποσποῦν τὸν κοντὸ ἀπὸ τὴν Συρία (ἴσως παίξῃ καὶ λίγο Οὐκρανία στὴν μέση πάλι), διαιροῦν τὴν Τουρκία, δημιουργοῦν τὸ Κουρδικὸ Κράτος…

(Στὸν Σαντὰμ πάντως τὸ 1991 ἔπιασε τὸ κόλπο. Τοῦ εἶπε ἡ Ἀμερικανίδα πρέσβειρα, κακιά της ὥρα, προχώρα καὶ ἐμεῖς δὲν θὰ ἀντιδράσουμε, τσίμπησε, μπῆκε στὸ Κουβέιτ καὶ μετὰ τοῦ κήρυξαν τὸν πόλεμο καὶ τὸν λιάνισαν…)

Τιιιί;;;;
Βλεπω πολλές ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας λέτε;

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply