Ἡ κυβέρνησις δὲν προλαβαίνει νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα…

Ἡ κυβέρνησις δὲν προλαβαίνει νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα...

Δὲν προλαβαίνουν…
Ἔχουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τοὺς καστανάδερς, τοὺς καλαμποκάδες, τὶς γιαγιάδες μὲ τὸν μαϊντανὸ στὶς λαϊκὲς  καὶ τοὺς τόσους ἄλλους στυγεροὺς ἐγκληματίες…

18 ἡμέρες ἀπομένουν μέχρι τὴν παραγραφὴ τῶν ἀδικημάτων τῆς λίστας Λαγκάρ!

Σωτήρης Παπανικολάου

εἰκόνα

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply