Σαμπράτα ὅπως Παλμύρα;

Ἡ σκέψις μου αὐτὴν τὴν στιγμὴ εὑρίσκεται στὴν Λιβύη καὶ εἰδικώτερα στὴν Ἑλληνορρωμαϊκὴ πόλι Σαμπράτα, τὴν ὁποία κατέλαβαν Τζιχαντιστὲς καὶ ἀπειλοῦν νὰ τὴν καταστρέψουν!

Σαμπράτα ὅπως Παλμύρα;

Πολὺ φοβοῦμαι ὅτι θὰ ἔχη τὴν τύχη τῆς Παλμύρας.

Ἡ ἀριστερὴ θολοκουλτούρα, ποὺ καταδικάζει μετὰ περισσῆς εὐκολίας τοὺς Ἑβραίους, ἐπειδὴ ἀντιμάχονται τοὺς Παλαιστινίους, θὰ καταδικάση τούς Ἰσλαμιστές;
Φυσικὰ ὄχι!

Ποταμιᾶνος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply