Οἱ ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις Τράπεζες!

Οἱ ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις Τράπεζες!

Ἂς ὑποθέσουμε κάτι πολὺ ἁπλό.
Ἔχω ἑγὼ 100.000 εὐρῶ καὶ ἡ τράπεζα μοῦ δίνει  1% ἐπιτόκιο καταθέσεων.
Βρίσκω λοιπὸν ἕναν ἰδιώτη καὶ κάνω μία συφωνία μαζύ του νὰ τοῦ δόσω τὶς ἀποταμιεύσεις  μου μὲ 5% ἐπιτόκιο, ὥστε νὰ ἀγοράσῃ ἕνα σπίτι.
Ἀναλαμβάνω συνεπῶς τὸ ῥίσκο τῆς ἀποτυχίας τῆς ἐπενδύσεώς μου.
Ἀποτυγχάνει ὁ δανειολήπτης καὶ χάνω τὸ κεφάλαιο.
Ἐπιτυγχάνει ὁ δανειολήπτης καὶ κερδίζω 5%. 

Πᾶμε τώρα στὶς «ἰδιωτικές» ἐπιχειρήσεις, ποὺ λέγονται τράπεζες.
Πάει ὁ ἴδιος ἰδιώτης καὶ «δανείζεται» ἀπὸ τὴν τράπεζα.
Ἠ τράμεζα ἄμεσα εἰσπράττει 100.000 εὐρῶ ἀπὸ τὴν ΕΚΤ (κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὸ πουθνὰ δηλαδῆ γεννᾶ χρήματα!) καὶ εἰσπράττει τὸ ἴδιο ἐπιτόκιο, γιὰ τὸν κοπανιστὸ ἀέρα ποὺ λογίζεται ὡς χρῆμα.

Πᾶμε καί στό κερασάκι τῆς τούρτας;
Τὸ ῥίσκο τῆς «ἐπενδύσεως» τῆς τραπέζης μετακυλίεται διάχυτα σὲ ὅλους καὶ σὲ περίπτωση ἀποτυχίας πληρώνουν οἱ φορολογούμενοι.
Σὲ περίπτωση ἐπιτυχίας τοῦ δανειολήπτου κονομάει ἡ τράπεζα, χωρὶς νὰ ἔχῆ κἄν ἐπενδύσει πραγματικὲς ἀποταμιεύσεις ἤ δικά της κεφάλαια.

Ποιός ἐπέτρεψε στίς τράπεζες νά ἀποτελοῦν σήμερα ἐγκληματικές ὀργανώσεις;
Ὁ νομοθέτης.
Ποιός εἶναι ὁ νομοθέτης;
Τὸ κράτος.

Μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια σᾶς περιέγραψα τὸ τραπεζικὸ σύστημα διεθνῶς.
Ὄχι ὅπως τὸ «ἐρμηνεύω» ἀλλὰ ὄπως ἀπεδείχθη τὸ 2008, τὸ 2010, τὸ 2012 καὶ ἕπεται συνέχεια…

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply