Ὅταν κάποιος πεθαίνῃ…

Εἴμαστε, ἀναλόγως τῆς περιοχῆς τοῦ πλανήτου, ἐμπρὸς στὸν θάνατο, ἀπὸ ἰδιαιτέρως εὐαίσθητοι κάποιες φορές, ἔως καὶ  ἰδιαιτέρως …ἀναίσθητοι.

Ὁ …πολιτισμός μας, δυστυχῶς, θὰ πρέπη νὰ μᾶς τρομάζῃ, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὸ πόσο ψεύτικοι καὶ ὑποκριτὲς εἴμαστε.
Διότι ὁ πόνος μόνον ὅταν μᾶς ἀγγίζει εἶναι πόνος. Ὅλες τὶς ὑπόλοιπες φορές, ποὺ …κραυγάζουμε, εἶναι γιὰ νὰ μᾶς ἀκούσουν οἱ γύρω μας καὶ νὰ μᾶς …προσέξουν…

Ὅταν κάποιος πεθαίνῃ...

Πρὶν ξεκινήσουμε λοιπὸν τὶς …τσιρίδες, τὴν ἐπομένη φορά, ἄς κάνουμε κάτι σημαντικότερον.
Στὴν …διπλανή μας πόρτα κάποιος πεινᾶ. Κάποιο παιδὶ κρυώνει.
Κάποιος ἄστεγος δὲν ἔχει τόπο νὰ σταθῇ…
Ἄς μὴν πάρουμε στὴν πλάτη μας ὅλην τὴν τραγωδία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ἄς τοὺς προσφέρουμε ἁπλῶς μίαν τυρόπιττα ἤ μία κουβέρτα.
Αὐτὸ εἶναι πραγματικὴ ἔκφρασις συμπόνιας κι ὄχι οἱ …κοινοποιήσεις.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply