Λογικὰ ἐρωτήματα περὶ μὴ λογικῆς…«μεταναστεύσεως»!!!

Τετραμελὴς οἰκογένεια μὲ μωρό, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Μαρόκο, διασχίζει 18.000 χιλιόμετρα γιὰ νὰ περάσῃ μέσῳ Αἰγαίου καὶ συλλαμβάνεται στὴν Κακαβιά!
Ἀναρωτιέμαι… Γιατί δέν πέρασαν ἀπέναντι στήν Ἰσπανία, πού ἀπέχει μόλις 13 χιλιόμετρα θαλάσσης ἀπό τίς ἀκτές τους;
Γιατί;

Λογικὰ ἐρωτήματα περὶ μὴ λογικῆς...«μεταναστεύσεως»!!!2 Λογικὰ ἐρωτήματα περὶ μὴ λογικῆς...«μεταναστεύσεως»!!!1

Τὰ δολάρια τῶν Ἀράβων νὰ εἶναι καλὰ καὶ οἱπολιτικὲς τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως» τῶν σιωνιστῶν Ἰσραὴλ καὶ τῆς ἀπὸ αὐτοὺς ἐλεγχομένου Δύσεως…

Τριάρχης Χρῆστος

(Visited 345 times, 1 visits today)
Leave a Reply