Ποιοὶ ἀσφαλισμένοι τῆς «Ἀσπὶς Πρόνοια» δικαιοῦνται χρήματα.

Ποιοὶ ἀσφαλισμένοι τῆς «Ἀσπὶς Πρόνοια» δικαιοῦνται χρήματα.

Του Ελευθερίου Ρήνου

Στην Ελλάδα η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιρειών μπορεί να διαρκέσει από λίγα έως πολλά χρόνια. Σε κάποιες περιπτώσεις το διάστημα αυτό μπορεί να ξεπεράσει και την δεκαετία. Στην περίπτωση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ η διαδικασία, η οποία αφορά σε χιλιάδες ασφαλισμένους, διήρκησε περίπου έξι χρόνια. Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 έληξε η προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεως κατόχων ασφαλιστηρίων προς τον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα μικρό περιθώριο χρόνου, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2016, για όσους αμέλησαν να πράξουν τα δέοντα.

Δικαιούχοι αποζημιώσεως είναι οι κάτοχοι συμβολαίων αποταμιεύσεως – συνταξιοδοτήσεως, όσοι υπέστησαν ζημία αλλά δεν αποζημιώθηκαν, όπως και όσοι έχουν αιτηθεί αποζημίωση για άλλους λόγους. Όσοι από τους ασφαλισμένους πρόλαβαν και έκαναν αναγγελία στην εκκαθάριση, μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαιτήσεώς τους με βάση τα κριτήρια αναζητήσεως στην ιστοσελίδα της Τραπέζης της Ελλάδος και στην ακόλουθη σύνδεση: https://liqportfolios.bankofgreece.gr:63747/

Όσοι όμως ήταν ασφαλισμένοι στην ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και δεν έκαναν εγκαίρως αναγγελία, κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τα χρήματά τους. Η προθεσμία αναγγελίας έχει παρέλθει και παρέχεται στους δικαιούχους, για μερικές ημέρες ακόμη, το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής προκειμένου να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι, που έχουν να λαμβάνουν χρήματα, στον κατάλογο (πίνακα κατατάξεως) των δικαιούχων.

Η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε ανακληθεί οριστικά δυνάμει της με αριθμό 156/16-21.9.2009 (Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 11292/21.9.2009) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως. Ακολούθως ανακοινώθηκε στις 3-6-2015 διά του διαδικτύου στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ότι δύνανται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία.

Οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ που παρέλειψαν να προβούν εγκαίρως σε αναγγελία των απαιτήσεών τους, μπορούν ακόμη και τώρα να ζητήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ασκώντας ανακοπή, με την προϋπόθεση να κινηθούν άμεσα, αφού καταληκτική προθεσμία για την κοινοποίηση της ανακοπής είναι η 17η Ιανουαρίου του 2016.

Όσοι λοιπόν έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ μπορούν ακόμη να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Ήδη πρώην πελάτες της ασφαλιστικής εταιρείας έχουν ασκήσει ανακοπές στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η εκδίκαση είναι αρκετά σύντομη και προσδιορίζεται για τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2016. Σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Ιωάννη Καραμιχάλη, που κατέθεσε πρόσφατα ανακοπή υπέρ δικαιούχων, πρόκειται για μια απλή διαδικασία, η οποία ωστόσο κρύβει κινδύνους αν δεν αντιμετωπισθεί σωστά.

Ο κ. Καραμιχάλης (Κινητό: 6973040019, Email: [email protected]t) είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και μπορεί ως δικηγόρος να καθοδηγήσει τους ενδιαφερομένους, που είτε έχουν ερωτήσεις, είτε δικαιούνται χρήματα από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Η διεύθυνση επικοινωνίας του εκκαθαριστή της ασφαλιστική εταιρείας είναι Όθωνος 4 – 105 57 Αθήνα, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους υπευθύνους εκκαθαρίσεως είναι 211-4111-215 ή 211-4111-657 ή 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο).

grnea.gr

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply