Παραμονὴ Χριστουγέννων…

Πέντε μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τὰ ἀντίπαλα στρατεύματα ποὺ εὑρίσκοντο κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ μετώπου, σταμάτησαν τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων γιὰ νὰ τραγουδήσουν τὰ κάλαντα στὸ πεδίο τῆς μάχης. Τὸ ἐπόμενο πρωί, οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες βγῆκαν ἀπὸ τὰ χαρακώματα καὶ ἄρχισαν νὰ πλησιάζουν τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα, φωνάζοντας «Καλὰ Χριστούγεννα», στὰ ἀγγλικά.
Δὲν ἦταν τέχνασμα. Παραμονὴ Χριστουγέννων...

Δεκάδες Βρετανοὶ μαχητὲς βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὰ χαρακώματά γιὰ νὰ τοὺς χαιρετήσουν καὶ ἀντάλλαξαν τσιγάρα ὡς δῶρα. Ἀργότερα, ἡ κίνηση αὐτή, ὀνομάστηκε Χριστουγεννιάτικη Ἐκεχειρία τοῦ 1914 καὶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα παραδείγματα τῆς πολεμικῆς ἱπποσύνης.

Χλόη

Five months into the first World War, troops along the Western front took a Christmas Eve break from fighting to sing carols to one another across the battlefield. The following morning, German soldiers emerged from the trenches and began to approach Allied troops while calling out “Merry Christmas” in English. Luckily, it wasn’t a trick; dozens of British fighters came out to greet them and shake hands, some even exchanging cigarettes as gifts. Later dubbed the Christmas Truce of 1914, it was one of the last examples of wartime chivalry.

Photo: German and British soldiers sharing cigarettes during the Christmas truce, 1914

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply