Παραμένοντας μέλος τῆς …ἑβροπαϊκῆς οἰκογενείας!!!

Παραμένοντας μέλος τῆς ...ἑβροπαϊκῆς οἰκογενείας!!!

Ἐντελῶς πληροφοριακά, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις συνυπέγραψε τὴν ἐπέκταση τῶν κυρώσεων τῆς ΕΕ κατὰ τῆς Ῥωσσίας.

Τώρα ποὺ τὰ βρήκαμε ἀμοιβαία καὶ μὲ κοινὸ ὄφελος μὲ τοὺς ἑταίρους μας, καθὼς καὶ μετὰ τὴν καθολικὴ ὑποστήριξη τοῦ 62% στὸ δημοψήφισμα ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τιμίας καὶ δικαίου συμφωνίας, δὲν συντρέχει κάποιος λόγος νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν ἑβροπαϊκή μας οἰκογένεια.

Ναί; Ναί.
Ὄχι; Ναί.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply