Ἀλκυόνη

ἈλκυόνηἩ Ἀλκυόνη στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἦταν σύζυγος τοῦ Κύηκος καὶ κόρη τοῦ Αἰόλου. Μὲ τὸν Κύηκα ζοῦσε πολὺ εὐτυχισμένη καὶ ἡ ἀγάπη τους ἦταν πρότυπο γιὰ ὅλους.

Μίαν ἡμέρα, ὁ Κύηκας βγῆκε στὸ πέλαγος γιὰ ψάρεμα. Παρὰ τὰ παρακάλια τῆς Ἀλκυόνης νὰ μὴν πάῃ, γιατὶ εἶχε ἕνα ἄσχημο προαίσθημα. Ἐκεῖνος πῆγε καὶ οἱ δυνατοὶ ἄνεμοι ποὺ σηκώθηκαν, βύθισαν τὸ πλοῖο του. Ἡ Ἀλκυόνη μέσα στὴν ἀπελπισία της, ἔπεσε ἀπὸ ἕναν βράχο καὶ σκοτώθηκε.

Ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη τους ἦταν τόσο δυνατή, οἱ Θεοὶ τοὺς λυπήθηκαν καὶ τοὺς μεταμόρφωσαν σὲ πουλιά, τὶς γνωστές μας ἀλκυόνες. Μάλιστα, ἐπειδὴ οἱ ἀλκυόνες γεννοῦν τὰ αὐγά τους τὸν Ἰανουάριο σὲ φωλιὲς μέσα στοὺς βράχους, ὁ Δίας ἐπέτρεψε στὸν ἥλιο νὰ λάμπῃ δυνατὰ καὶ νὰ ζεσταίνῃ τὶς ἀλκυόνες μέχρι νὰ ἐπωαστοῦν τὰ αὐγά τους .Οἱ ζεστὲς αὐτές ἡμέρες τοῦ Ἰανουαρίου ὀνομάστηκαν γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ἀλκυονίδες ἡμέρες.

Στὴν εἰκόνα, ἡ Ἀλκυόνη ψάχνει τὸν σύζυγό της, ἔργο τοῦ Herbert James Draper (1864-1920).

Ὁ Draper ἦταν ἓνας ζωγράφος μὲ ἒργα γεμάτα δύναμη καὶ φαντασία, ποὺ γνώρισε σημαντικὴ ἐπιτυχία γύύρω στὸ 1900. Ὡστόσο, τὰ ἒργα του ἒχουν μελετηθεῖ λίγο, γιατὶ ἡ πολὺ καλὴ σχεδιογραφία του, ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα ἐκπαιδεύσεως ποὺ ἔλαβε στὸ Παρίσι, ἒἐτέθησαν γρήγορα ἐκτὸς μόδας τὸν 20ο αἰῶνα.
Ὁ Draper γεννήθηκε στὸ Λονδίνο καὶ σπούδασε στὸ St. John’s Wood Art School καί, ἀπὸ τὸ 1884, στὸ Royal Academy Schools. Κέρδισε τὴν Royal Academy Travelling Scholarship (ὑποτροφία) τὸ 1889 καὶ σπούδασε στὴν Académie Julian στὸ Παρίσι καὶ στὴν Ῥώμη.
Τὸ 1898, «Ὁ Θρῆνος γιὰ τὸν Ἲκαρο» (‘Lament for Icarus’, Tate Gallery, London), ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴν Βασιλικὴ Ἀκαδημία μὲ τὸ Κληροδότημα Chantrey, τὸ πιὸ σημαντικὸ κοινὸ ταμεῖο γιὰ τὴν ἀγορά σύγχρονης τέχνης, καὶ τὸ 1900 τὸ ἒργο αὐτὸ κέρδισε χρυσὸ μετάλλιο στὸ Paris Exposition Universelle.
Ὁ Draper ποτὲ δὲν ἐκλέγεται Βασιλικὸς Ἀκαδημαϊκός, οὒτε κὰν Ἀναπληρωτής. Μέχρι τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου του, τὰ ἒργα του εἶχαν πέσει σὲ δυσμένεια καὶ δὲν εἶχε λάβει οὒτε κὰν μία νεκρολογία στοὺς Τάιμς. Δὲν ὑπάρχει σύγχρονη μελέτη τῆς τέχνης του, ἀλλὰ δύο ἀπὸ τὰ ἒργα του συμπεριελήφθησαν στὴν ἒκθεση «Last Romantics» ποὺ ἒγινε στὸ Barbican Art Gallery, τὸ 1989, στὸ Λονδίνο…
——————————
Εἰκόνα καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν Ἀλκυόνη ἀπὸ ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 261 times, 1 visits today)
Leave a Reply