Ἀλκυόνη

ἈλκυόνηἩ Ἀλκυόνη στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἦταν σύζυγος τοῦ Κύηκος καὶ κόρη τοῦ Αἰόλου. Μὲ τὸν Κύηκα ζοῦσε πολὺ εὐτυχισμένη καὶ ἡ ἀγάπη τους ἦταν πρότυπο γιὰ ὅλους.

Μίαν ἡμέρα, ὁ Κύηκας βγῆκε στὸ πέλαγος γιὰ ψάρεμα. Παρὰ τὰ παρακάλια τῆς Ἀλκυόνης νὰ μὴν πάῃ, γιατὶ εἶχε ἕνα ἄσχημο προαίσθημα. Ἐκεῖνος πῆγε καὶ οἱ δυνατοὶ ἄνεμοι ποὺ σηκώθηκαν, βύθισαν τὸ πλοῖο του. Ἡ Ἀλκυόνη μέσα στὴν ἀπελπισία της, ἔπεσε ἀπὸ ἕναν βράχο καὶ σκοτώθηκε. Συνέχεια