Οἱ …«μεταῤῥυθμίσεις» καταστρέφουν καὶ τὴν Ἰταλία!!!

Οἱ ...«μεταῤῥυθμίσεις» καταστρέφουν καὶ τὴν Ἰταλία!!!

«Ξύπνησε» ὁ Ῥέντσι.

Οἱ «μεταῤῥυθμίσεις» ἀναγκάζουν μαζικὰ τοὺς Ἰταλοὺς νὰ ἀποσύρουν καταθέσεις ἀπὸ τὶς ἰταλικὲς τράπεζες καὶ ἡ χώρα βρίσκεταυ ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ νέα τραπεζικὴ κρίση.
Ὅταν ἐξετέλεσαν ὅμως τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔκλεισαν τὶς τράπεζες οἱ εὐρωκράτες, ὁ Ῥέντσι σφύριζε ἀδιάφορα.

Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ, κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ, εἶναι μία ταραχὴ γιὰ τὴν εὐρωζώνη.
Οἱ τράπεζές της εἶναι ζόμπυ. Ὅπως καὶ οἱ ἡγέτες της.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

 

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply