Μᾶς …«ἀναβαθμίζουν»!!!

Μᾶς ...«ἀναβαθμίζουν»!!!

«Μᾶς ἀναβάθμισε» ὁ οἶκος, ὁ ὁποῖος ἔδινε ΑΑΑ στὴν Lehman brothers τρεῖς ἡμέρες πρὶν αὐτὴ χρεωκοπήσει!!!
Καὶ πανηγυρίζουν οἱ συριζαῖοι!!!!!

Λόγῳ «μεταῤῥυθμίσεων» λέει.
Γιὰ νὰ μὴν τρέφῃ πλέον αὐταπᾶτε οὔτε ἕνας εὐρωλιγούρης γιὰ τὸ τὶ σημαίνει μεταῤῥύθμισις γιὰ τοὺς «οἴκους ἀξιολογήσεως» τῶν μνημονίων.
Φόροι, φόροι καὶ μερικοὶ ἀκόμη φόροι ἐπὶ φόρων.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

 

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply