Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.

«Χειρότερα από την εποχή της Lehman».
Έτσι περιέγραψε ένας Ευρωπαίος διαπραγματευτής ομολόγων το μακελειό αυτή την εβδομάδα.
Μετά την σύντομη ανάπαυλα που προκάλεσαν φήμες για νομισματοποίηση από την ΕΚΤ και για επαναγορά χρέους, που κυκλοφόρησαν εχθές, σήμερα το πρωί η κατάσταση μετατράπηκε σε απόλυτη καταστροφή.
Οι τράπεζες της Ευρώπης (και των ΗΠΑ) βρέθηκαν σε μία κόκκινη θάλασσα λόγω μεταδόσεως της κρίσεως με την Deutsche Bank να βρίσκεται στην αιχμηρή άκρη της καταρρεύσεως.

Ο πιστωτικός κίνδυνος στην Deutsche εκτοξεύθηκε σήμερα το πρωί στις συναλλαγές CDS για μη εξασφαλισμένο χρέος έως 0,85% σε επίπεδα ρεκόρ 5,4%…
Κατά παράξενο τρόπο η κατάσταση θυμίζει την προηγουμένη βδομάδα, πριν την πτώχευση της Lehman το 2008.
Έφθασε η ώρα να πανικοβληθείτε τώρα;
Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.1
Έχουμε δει αυτό το είδος πιέσεως και σε προγενέστερο χρόνο σε ένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα…
Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.2
και δεν τελείωσε καλά…
Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.3
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Το άρθρο αυτό γράφτηκε εχθές.
Τελικά απεδείχθη ότι η πολυδιαφημισμένη επαναγορά χρέους από την DB αφορούσε 5 κατηγορίες ομολόγων της ονομαστικής αξίας μόλις 3 δις ευρώ, με λήξεις από 15.4.2019 έως και 17.3.2025 και επιτόκια από 0,501% έως και 2,375%, και 8 κατηγορίες ομολόγων της, με ονομαστική αξία 2 δις δολλάρια, με λήξεις από 13.2.2018 έως 13.1.2016 και επιτόκια από 1,35% έως και 4,1%.
Το ενδιαφέρον μέρος της συναλλαγής είναι ότι όλες οι κατηγορίες αυτών των ομολόγων σε ευρώ αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία 7,85 δις ευρώ, έχουν επιτόκια ανώτερα από τα σημερινά ισχύοντα, υπολειπόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών και το ποσό που θα ανταλλαγεί είναι περίπου το 25% της συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών των εκδόσεων.
Οπότε θα μπορούσαν να ξαναπουληθούν με κέρδος στην ΕΚΤ, με βάση το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως, καθώς τηρούνται όλα τα κριτήρια του προγράμματος και η συναλλαγή είναι κερδοφόρα για όλους τους συμμετέχοντες.
Ανακεφαλαιώνοντας, το πρώτο μέρος της «επαναγοράς»  δεν απαιτεί ρευστότητα σήμερα.
Θα χρησιμοποιήσει μάλλον το υφιστάμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ για να εξασφαλίσει 3 δις ευρώ μετρητά από την ΕΚΤ.
Η ανακοίνωση του προγράμματος επαναγοράς δεν αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη προς τους επενδυτές ότι η DB έχει ρευστότητα 3 δις ευρώ σήμερα.
Με τα χρήματα αυτά η DB θα επιχειρήσει να επαναγοράσει ομόλογά της σε δολλάρια με λήξη έως το 2018.
Τα ευρισκόμενα σε κυκλοφορία ομόλογα της σε δολλάρια, που ανακοινώθηκε ότι θα επαναγοράσει, έχουν συνολική ονομαστική αξία 13,8 δις ευρώ, πληρώνουν 2 τοκομερίδια ανά έτος , έχουν πολύ υψηλό και σταθερό επιτόκιο από 1,35% έως 6% και λήξεις από 30.5.2017 έως και 13.1.2026.Από αυτά, ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,8 δις δολλάρια λήγουν στις 1.9.2017 και έχουν επιτόκιο 6% και άλλα ονομαστικής αξίας 1,4 δις δολλάρια λήγουν στις 30.5.2017 με επιτόκιο 1,35%.
Είναι λογικό ότι τα παραπάνω ομόλογα αξίας 5,2 δις δολλαρίων αντιπροσωπεύουν τον πιο μεγάλο κίνδυνο για τις αγορές, καθώς λήγουν το 2017, είναι εκφρασμένα σε δολλάρια και επηρεάζουν σημαντικά την τιμή των πενταετών CDS.
Είναι δε τα πρώτα ομόλογα που κινδυνεύουν από ενδεχόμενο bail-in και τα πρώτα που θα αποδείξουν, με την αποπληρωμή τους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας της DB.
Αυτά τα ομόλογα δεν μπορούν να πουληθούν άφοβα στην ΕΚΤ, καθώς ενέχουν συναλλαγματικό κίνδυνο, εκτός από τον πιστωτικό.
Σε περίπτωση μη πληρωμής τους θα αποζημιωθούν οι επενδυτές που τα κατέχουν σήμερα, αλλά τα ίδια ομόλογα θα μεταβιβασθούν σε εκδότες CDS, που θα αναγκασθούν να τα πληρώσουν στο σύνολο τους σε μετρητά.
Τι μπορεί όμως να συμβεί, αν οι εκδότες των CDS είναι εταιρείες συνδεδεμένες με την DB και ανήκουν στο γνωστό dark pool της DB, που περιλαμβάνει πολλά funds με έδρα στον Καναδά;
Aπλά τότε τα funds αυτά θα χρεοκοπήσουν και όλα τα υπόλοιπα CDS τους θα γίνουν παλιόχαρτα χωρίς κάποια αξία.
Οι παραπάνω «επαναγορές» είναι στην ουσία μία βιτρίνα για να βρεθούν και να ανταλλαγούν κρυφά τίτλοι, με απώτερο σκοπό να μετατεθεί η αποπληρωμή του χρέους της DB μετά το 2021, χωρίς όμως να εκδοθούν νέοι τίτλοι, που θα αποκάλυπταν το πρόβλημα ρευστότητάς της ή θα μεγάλωναν τα χρέη της.
Γνωρίζουμε από τις δημοσιευμένες καταστάσεις της DB, που αφορούν στην περίοδο έως και 30/9/2015, ότι τα καθαρά έσοδα της ήταν 26,9 δις ευρώ.
Από τον δημοσιευμένο ισολογισμό της, για την ίδια περίοδo, μαθαίνουμε ότι τα συνολικά της κεφάλαια είναι 68,9 δις ευρώ.
Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.4
Κάποιοι προσπάθησαν με φήμες να πείσουν τις αγορές ότι η τράπεζα σκοπεύει να δαπανήσει ρευστά διαθέσιμά της, που αντιπροσωπεύουν το 72,5% των συνολικών της κεφαλαίων, για να αγοράσει αντίστοιχα ομόλογά  της αξίας 50 δις ευρώ.
Οι υποχρεώσεις της από εκδόσεως χρέους εμφανίζονται ως 359 δις ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμο χρέος είναι μόνο τα 30,2 δις ευρώ.
Είναι λοιπόν προφανές ότι, αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να εξοφληθεί κυρίως βραχυπρόθεσμο χρέος.
Από μία παρόμοια εξόφληση η τράπεζα θα μπορούσε να κερδίσει ετησίως έως 625 εκατομμύρια ευρώ από πληρωμή τόκων προς τους κατόχους (επιτόκιο 1,25%).
Θα έλυνε μία παρόμοια κίνηση τα προβλήματα της Deutsche Bank;
Τα μετρητά και οι καταθέσεις όψεως της DB ήταν μόνο 27,2 δις ευρώ.
Περίπου το ίδιο ποσό εμφανίζεται ως περιουσιακό στοιχείο από ενδεχόμενη εκκαθάριση των χρεωστικών και πιστωτικών της θέσεων σε παράγωγα προιόντα (27,17 =571,61-544,44).
Ο τρόπος υπολογισμού των χρεωστικών και πιστωτικών θέσεων σε παράγωγα δεν διευκρινίζεται, αλλά το θετικό στοιχείο της εκκαθαρίσεως (27,17 δις ευρώ) σταθμιζόμενο με την πιστωτική έκθεση-περιουσιακό στοιχείο (571,61 δις ευρώ) δίνει απόδοση 4,7%.
Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πειστικά πώς επιτυγχάνεται σήμερα ετήσια απόδοση 4,7%;
H απάντηση θα μπορούσε να είναι επενδύσεις σε χρηματιστηριακά προιόντα.
Αλλά αν συμβαίνει κάτι παρόμοιο, προφανώς μετά τις συνεχείς πτώσεις των χρηματιστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο θα υπάρχει σήμερα μία τεράστια ζημιά από μία ενδεχόμενη εκκαθάριση των θέσεων των παραγώγων.
Αν η απάντηση είναι επενδύσεις σε ομόλογα, τέτοιο μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους δεν είναι σήμερα δυνατό.
Μία πολύ πιθανή απάντηση είναι τα κέρδη από εκδόσεις CDS.
Και πράγματι στις 8 Οκτωβρίου 2015 ανιχνεύσαμε στο διαδίκτυο την είδηση ότι η DB σκόπευε να πουλήσει CDS ονομαστικής αξίας 25ο δις δολαρίων (=221 δις ευρώ) στην JP Morgan.
Αν τελικά αυτή η συναλλαγή προχωρούσε,  δεν θα ανησυχούσε κάποιος σήμερα για την DB, γιατί θα είχε μία πρόσθετη ρευστότητα σήμερα περίπου 221 δις ευρώ, σε σχέση με τις 30.9.2015.
Αλλά προφανώς δεν προχώρησε, γιατί από την αρχή του έτους χάθηκε μυστηριωδώς από τις διεθνείς αγορές αξία 15 τρις δολλάρια ή το αντίστοιχο των 13,28 τρις ευρώ.
Τα CDS δεν καλύπτουν χρηματιστηριακές αξίες, αλλά μόνο χρεοκοπίες εταιρειών και αποπληρωμές ομολόγων.
Οι εκδότες CDS κινδυνεύουν σήμερα οι ίδιοι να χρεοκοπήσουν, αν αρχίσουν μαζικές χρεοκοπίες λόγω της χρηματιστηριακής κρίσεως.
Η τιμολόγηση των CDS αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στις 20 Μαρτίου 2016 και πολλοί επενδυτές θα πάψουν να τα χρησιμοποιούν.
Τότε ίσως αποδειχθεί ότι τα μετρητά της DB στις 30.9.2015 ήταν απλές λογιστικές εγγραφές.
Τὸ παραμῦθι τῆς Deutsche Bank ἔχει κακὸ λύκο ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φάῃ τὴν κοκκινοσκουφίτσα.5
Δεν θα ήταν μία τεράστια σύμπτωση το ό τι στις 30.9.2015 το υπόλοιπο ταμείου και οι καταθέσεις όψεως της DB είναι 27,2 δις ευρώ, τα έσοδα της ήταν και πάλι 26,9 δις ευρώ, ενώ η εκκαθάριση θετικών και αρνητικών στοιχείων επενδύσεων, σε παράγωγα, την ίδια ημερομηνία, είναι και αυτή 27,17 δις ευρώ;
Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι το μαγείρεμα των λογιστικών στοιχείων.
Ένα πραγματικό κέρδος θα έπρεπε να εμφανισθεί προηγουμένως σε κάποιο αποτελεσματικό λογαριασμό και στην συνέχεια να μοιρασθεί ως μέρισμα.
Αν όμως φουσκώσεις με το ίδιο ποσό (27,2 δις ευρώ) δύο διαφορετικά στοιχεία του Ενεργητικού (Ταμείο, καθαρές επενδύσεις σε παράγωγα), μπορείς να κρύψεις μία ισόποση ζημιά.
Κέρδη και μερίσματα για εφέτος δεν υπάρχουν .
Έχει ανακοινωθεί αρμοδίως ότι μάλλον έως το 2018 δεν θα υπάρξουν.
Αν πάντως η DB πραγματικά είχε στις 30.9.2015 καθαρό πιστωτικό υπόλοιπο 27,17 δις ευρώ σε παράγωγα προϊόντα και ακολουθούσε η διαχείρισή τους ως δείκτη αναφοράς τον DAX, θα είχε σήμερα πρόσθετες απώλειες περίπου 11% ή 2,98 δις ευρώ.
Τα 3 δις δολλάρια σήμερα από «σύμπτωση» ισοδυναμούν με 2,66 δις ευρώ…
Αν τα χρήματα αυτά υπήρχαν στο ταμείο, γιατί χρειάζεται να κάνει «επαναγορές» ομολόγων της για να τα εξασφαλίσει;
Πάντως ό,τι και να συμβαίνει θα το μάθουμε σύντομα, γιατί οι επαναγορές, αν τελικά γίνουν, έχουν προθεσμία 7 εργάσιμες ημέρες για τα ομόλογα σε ευρώ και 20 ημέρες για τα ομόλογα σε δολλάρια…

 

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply