Ἡ ἐνημέρωσις τοῦ (κοντινοῦ μας) μέλλοντος!!!

Ἡ ἐνημέρωσις τοῦ (κοντινοῦ μας) μέλλοντος!!!

Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα ξεχάσαμε τὰ νέα μέτρα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν.
Ἐνημέρωσις γιὰ ὁλίγους, ἀπὸ ὁλίγους, ἐντὸς τὴν κονσέρβας τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ποὺ μᾶς θέλει ὅλους ὁμοιομόρφους καὶ ὁμοιογενεῖς.

Μὲ πρόσχημα τὰ «κακὰ κανάλια», ποὺ αὐτοὶ συντηροῦν μὲ νομικὰ πλαίσια καὶ ποὺ μὲ δικές τους ἀποφάσεις διαγράφουν τὰ χρέη τους, φορτώνοντάς τα κι αὐτὰ στὸν μεγάλο λογαριασμὸ ποὺ λέγεται «δημόσιον», ἔρχεται νέο νομοσχέδιον ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ ποῦμε τὸν …δεσπότη Παναγιώτη.
Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, θὰ μᾶς μετατρέψῃ, σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα, σὲ ὑπάκουα καὶ πιστὰ ἀνθρωποειδῆ ποὺ θὰ ἀποκαλοῦν «πατερούλη» τὸν κάθε γραμματέα τοῦ ἑκάστοτε κομμουνιστικοῦ κόμματος, ποὺ θὰ τὸ παίζη κυβερνήτης.
(Ποιός ξεχνᾶ τούς Οὐκρανούς καί τούς λοιπούς εἰσερχομένους ἀπό τίς πρώην σοβιετικές ἐπαρχίες, πού θεωροῦν, ἀκόμη καὶ σήμερα, τόν Στάλιν ὡς κακοσυκοφαντημένο ἀπό τούς δυτικούς, ὡς σωτήρα τους καί κυρίως ὡς «πατερούλη» τους;;)

Τὸ νομοσχέδιον ποὺ φέρνουν εἶναι ταφόπλακα γιὰ τὴν ἐνημέρωσιν.
Ἀν τὶ νὰ αὐξήσουν τὸν ἀριθμὸ τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν, θέτοντας αὐστηροὺς ὅρους στὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις καὶ κατάσχοντας τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα αὐτῶν ποὺ ἔχουν πλουτίσει παρανόμως, εἰς βάρος μας, αὐτοὶ μὲ μίαν κονδυλιὰ ἀγνοοῦν τὴν ἀνάγκη τῆς κοινωνίας γιὰ κάθαρσιν, μᾶς φορτώνουν μὲ νέα χρέη καὶ ἀποφασίζουν μονοφωνίες.
Τὸν αὐτὸν δρόμο θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ῥαδιοφωνικοὶ σταθμοί, μαζὺ  μὲ τὶς ἐφημερίδες καὶ  τὸ διαδίκτυον.

Φυσικὰ μέσα στὸ νέο νομοσχέδιον θὰ περιλαμβάνονται καὶ διάφορα μέτρα κατὰ τῆς ἐλευθέρας σκέψεως, ἀλλὰ καὶ μειώσεως τῶν προσβάσεών μας στὰ τοῦ διαδικτύου. Διότι ἀκόμη, μὲ κάποιον τρόπο, τολμοῦν κάποιοι νὰ ἐκφέρουν ἀντίλογο στὰ ὅσα μᾶς ἑτοιμάζουν. Μὲ τὰ νέα ὅμως μέτρα ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πάρουν ὁ ἀντίλογος θὰ μετατρέπεται σὲ …ποινικὸ ἀδίκημα καὶ ὁ ἐκφέρων αὐτὸν σὲ ἐγκληματία.
Φθάνουμε δῆλα δὴ σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ, διάφορος τῆς κοπαδοποιημένης, …σκέψις θὰ θεωρεῖται ἔγκλημα!!!

Ἔτσι… Ἔτσι…
Ὁ φασισμὸς τοῦ κομμουνισμοῦ τῆς Ἡνωμένης Εὑρώπης τους στὴν πράξιν!!!
Ἐμεῖς κι αὐτοί!
Ἑμεῖς καὶ οἱ ἐγκληματίες.
Ἡ Φυσικὴ Ἀνάγκη τῆς Ἰσονομίας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἀνθρωπιᾶς ἀπέναντι στὴν ἀφύσικη παρανοϊκότητα ἀνωμάλων, ψυχασθενῶν, ἐγκληματιῶν, γενοκτόνων καὶ ἠλιθίων δικτατορίσκων!!!
Βρέστε ποιὸς θὰ πῇ τὸν τελευταῖο λόγο!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 122 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἐνημέρωσις τοῦ (κοντινοῦ μας) μέλλοντος!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἐνημέρωσις τοῦ (κοντινοῦ μας) μέλλοντος!!! | GRnea.gr

Leave a Reply