Ἐπίσημο νόμισμα τοῦ ISIS τὸ …ἀμερικανικὸ δολάριο!!!

Τὸ ISIS ἀνακηρύσσει σὰν ἐπίσημο νόμισμά του τὸ …ἀμερικανικὸ δολάριο!!!

Ἐπίσημο νόμισμα τοῦ ISIS τὸ ...ἀμερικανικὸ δολάριο!!!

Οἱ Times τῆς Νέας Ὑόρκης βέβαια λὲν τὴν μισὴ ἀλήθεια, γιατὶ τὴν ἄλλη μισὴ τὴν κάνουν …γαργάρα, ἐφ΄ ὅσον ἀναφέρουν ὅτι τὸ «Χαλιφᾶτο» ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὰ προβλήματα, μετὰ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις τῆς «Συμμαχίας» τῶν Η.Π.Α. καὶ ὄχι τῆς Ῥωσσίας!!!

IS Faces Budget Crunch, Cutting Perks and Trimming Salaries

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα


(Visited 88 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπίσημο νόμισμα τοῦ ISIS τὸ …ἀμερικανικὸ δολάριο!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπίσημο νόμισμα τοῦ ISIS τὸ …ἀμερικανικὸ δολάριο!!! | GRnea.gr

Leave a Reply