Ἡ Ζωντανὴ Ἀφήγησις τῆς Μάχης τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ!!!

Ἐλᾶτε νὰ ζήσετε ζωνταντὰ τὴν διήγηση τῆς Ἐπικῆς Μάχης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς  ΕΛ.ΔΥ.Κ, ἀπὸ τὶς 14 ἔως τὶς 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Πρωταγωνιστοῦ της, τοῦ τελευταίου Στρατοπεδάρχου καὶ ὑποδιοικητοῦ της.

Ἡ Ζωντανὴ Ἀφήγησις τῆς Μάχης τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ!!!

Στὸ τέλος τῆς Ἐκδηλώσεως ὁ κ. Ταξίαρχος θὰ ἀπαντήση σὲ ἐρωτήσεις σας, ὥστε νὰ σᾶς λυθῇ καὶ ἡ τελευταία ἀπορία.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2016
ὥρα 11:45 π.μ.
στὸ Δημαρχεῖο Καλλιθέας

 

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply