Ἐνδεδυμένοι τὸν μανδύα τοῦ …«ἀνθρωπιστοῦ»!!!

Μήπως θέλεις νά μᾶς πῇς βρέ τσογλάνι ἐδῶ καί πόσον καιρό ἑτοιμάζει ἡ κυβέρνησίς σου ξενοδοχεῖα (καὶ ὄχι μόνον!) καί σέ ποιές περιοχές (!!!) γιά νά στεγάσῃς μετανάστες, πρόσφυγες ἤ ὅπως ἀλλοιῶς τούς ὀνοματίζετε, ῥοκανίζοντας ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ Λαοῦ (ποὺ ἤδη σηκώνει τὸ βάρος τῆς προσφορᾶς του στοὺς πρόσφυγες, ἀπόντος τοῦ μπουρδελοκράτους σου!) γιάν νά συντηρήσετε ὅλο αὐτό τό «ἐγχείρημα», πού σᾶς ἐξουσιοδότησε νά φέρετε εἰς πέρας, τό κατευθυντήριο πού ἐκτελεῖτε τίς διατατές του;;…

Ἐνδεδυμένοι τὸν μανδύα τοῦ ...«ἀνθρωπιστοῦ»!!!

ξεφτιλισμένε «ἀριστερέ» τοῦ κ@λου, ποὺ ἔβαλες τὸν μανδύα τοῦ ξεπερασμένου καίσαρος καὶ κάνεις τὸν ὑπουργὸ σὲ ἕναν κλάδο ποὺ πνέει τὰ λοίσθια, γιατὶ τοῦ ἔλαχε μία κυβέρνησις φαSιSτο@ρχιδιῶν!

Ἕλληνες…
Τί τούς κυττᾶτε καί δέν τούς γ@μᾶτε ῥέ;
αὐτὰ τὰ καθίκια μᾶς ὁδηγοῦν σὲ πόλεμο…

Καφετζόπουλος Χάρης

 

(Visited 272 times, 1 visits today)
Leave a Reply