Τί γίνεται ὅταν μία πολιτεία δέν πετᾶ τούς ἀστέγους της;

Τί γίνεται ὅταν μία πολιτεία δέν πετᾶ τούς ἀστέγους της;Ὅταν μία πόλις τοῦ Καναδᾶ πράττη τὰ αὐτονόητα…

Εἶναι φθηνότερο (καὶ τὸ ὀρθότερο καὶ τὸ ἠθικότερο νὰ λέμε) μία πόλις νὰ προσφέρῃ στέγαση στοὺς ἀστέγους της, ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς «συντηρῇ»  στὸν δρόμο.

Ἀλέξανδρος

 

(Visited 206 times, 1 visits today)
Leave a Reply