Δίπλα δίπλα στρατόπεδα καὶ …«πρόσφυγες»!!!

Δίπλα δίπλα στρατόπεδα καὶ ...«πρόσφυγες»!!!Δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἠλίθιοι…
Εἶναι ἐπικίνδυνοι!!!!!!

Τὸ στρατόπεδο πυρομαχικῶν Γερακίνη, στὴν Μαλακάσα, θὰ φιλοξενήση περίπου 4.000 πρόσφυγες!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 197 times, 1 visits today)
One thought on “Δίπλα δίπλα στρατόπεδα καὶ …«πρόσφυγες»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δίπλα δίπλα στρατόπεδα και …«πρόσφυγες»! Εικόνα Σοκ - Hellas Now

Leave a Reply