Συνύπαρξις (ἀλλὰ μόνον ἐδῶ!!!)

Συνύπαρξη στην Ελλάδα προτείνουν τα παιδιά του ἰήλ…

Συνύπαρξις (ἀλλὰ μόνον ἐδῶ!!!) 1
…αλλά αφανισμό για τους Παλαιστινίους έχει στο πρόγραμμα το καθεστώς του Ισραήλ.

Συνύπαρξις (ἀλλὰ μόνον ἐδῶ!!!) 2

Σίγμα

(Visited 140 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Συνύπαρξις (ἀλλὰ μόνον ἐδῶ!!!)

  1. Coexist…. my ass.

    From Wikipedia, the free encyclopedia

    The Coexist Foundation (stylized Coexist) is a charitable organization based in Washington, DC and London, United Kingdom, which aims to advance social cohesion through education and innovation.

    You may call me Mr. Soros

Leave a Reply