Κριτήρια λήψεως ἐπιδόματος ἀνεργίας ἐλευθέρου ἐπαγγελματία

Κριτήρια λήψεως ἐπιδόματος ἀνεργίας ἐλευθέρου ἐπαγγελματίαΓιὰ νὰ πάρῃ σὰν ἐπίδομα ἀνεργίας τὸ ἰλιγγιῶδες ποσὸ τῶν 360 εὐρῶ, γιὰ ἑννέ μῆνες, ἕνας πρῴην ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας καὶ νῦν ἄνεργος θὰ πρέπη:

 • -Νὰ μὴν χρωστᾷ εὐρῶ στὸν Ο.Α.Ε.Ε ἢ νὰ ἔχῃ διακανονίση
  (ἄϊντε λές, ἔχει μιὰ λογική….
  …ἂν καὶ γιὰ νὰ φθάσῃ κάποιος νὰ κλείσῃ τὴν ἐπιχείρησή του, πολλὰ ἢ λίγα, κάτι θὰ χρωστᾶ…).
 • -Νὰ πάρῃ τὴν διακοπὴ παραμάσχαλα καὶ νὰ τὴν πάῃ στὸν  Ο.Α.Ε.Δ., γιὰ νὰ τοῦ ποῦν ἂν πληροῖ τὰ «κριτίρια» γιὰ τὸ γαμωβοήθημα!!!
  (λὲς καὶ δὲν μποροῦν ἀπὸ τὸν Ο.Α.Ε.Ε. νὰ κοινοποιοῦν τὶς διακοπὲς αὐτόματα καὶ γιὰ ὅλους, πρὸς τὸν Ο.Α.Ε.Δ..
  Ἄσε ποὺ δὲν πλήρωνε ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας παρὰ μόνον τὸ ταμεῖο του, ἄρα αὐτὸ θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ τοῦ δίνῃ τὸ βοήθημα, μὲ τὸ ἴδιο μηχανογραφικὸ σύστημα ποὺ ἤξερε, ἂν ἀργοῦσες ἔστω καὶ μιὰν ἡμέρα νὰ πληρώσῃς τὶς εἰσφορές σου, νὰ σοῦ ῥίξῃ ἔνα 30εύρο «πρόστιμο καθυστερήσεως.)
 • -Νὰ τοῦ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Ο.Α.Ε.Δ. διάφορα δικαιολογητικά, ἀλλὰ κυρίως καὶ πρώτιστα ἐκκαθαριστικὰ τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν, δηλαδὴ σήμερα τοῦ 2015 καὶ 2014, ὅπου τὸ οἰκογενειακὸ εἰσόδημα νὰ μὴν ξεπερνᾷ τὶς 30.000 εὐρῶ καὶ γιὰ τὰ δύύο ἔτη μαζύ!!!
  (Προσέξτε, ὄχι τὸ ἐπαγγελματικό, τῆς ἐπιχειρήσεως, ποὺ σίγουρα τὰ δύο τελευταῖα ἔτη, τουλάχιστον, θὰ ἦταν μηδαμινὸ ἢ καὶ ἀρνητικό, γιὰ νὰ φθάσῃ στὸ σημεῖο νὰ τὴν κλείσῃ!!!
  Καὶ οὔτε 30.000 οἰκογενειακό, ἔστω ἀνὰ ἔτος, ὅταν ὁ Νόμος Κατσέλη θεωροῦσε τὶς 26.000 εὐρῶ ἀνὰ ἔτος οἰκογενειακό, ὡς πᾶτο, γιὰ νὰ ὑπαχθῇ ἕνας δανειολήπτης στοὺς εὐνοϊκούς του ὅρους !!!
  Ὅταν ὅμως τοῦ ζητοῦσε ὁ Ο.Α.Ε.Ε.  400-600 εὐρῶ τὸν μῆνα, δὲν ὑπῆρχε τὸ εἰσοδηματικὸ κριτήριο τῶν 15.000 εὐρῶ ἐτησίως, γιὰ νὰ τοῦ μειώσῃ τὴν εἰσφορά!!! 
  Τοῦ ἔλεγε κόψε τὸν σβέρκο σου καὶ σκάστα, ἆσε χωρὶς φαγητὸ τὴν οἰκογένειά σου…
  κι ὅταν δὲν πλήρωνε τὸν ἄφηνε χωρὶς περίθαλψη αὐτὸν καὶ τὰ προστατευόμενα μέλη του, ἀλλὰ τοῦ χρέωνε κανονικὰ ἀνᾲ μῆνα τὸ ἀναλογοῦν ποσὸν τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς ποὺ δὲν τοῦ παρεῖχε!!!).
 • -Ἐπίσης, πέρα ἀπὸ τὴν Διαγραφὴ ἀπὸ τὰ Μητρῶα τοῦ Ο.Α.Ε.Ε., πρέπει νὰ ξαναπάῃ στὸν Ο.Α.Ε.Ε. καὶ νὰ τοῦ δόσουν ἄλλο χαρτί, ὅτι ἔχει ἐξωφλήσει τὶς εἰσφορές του!!
  (Τοὺς πέφτει ὁ κῶλος νὰ τοῦ τὸ δόσουν ὅταν τὸν διέγραψαν ἀπὸ τὰ μητρῷα ἢ νὰ τὸ κοινοποιήσουν στὸν Ο.Α.Ε.Δ. ἀπὸ μόνοι τους!!)

Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἐξευτελισμό!!
Ἔτσι,  φτιᾶξτε μας κι ἄλλο, κι ἂν θὰ δεῖτε ξανὰ εἰσφορὲς στὸν Ο.Α.Ε.Ε.  ἢ φόρους στὸ μπουρδέλο σας, εἴμαστε ἄξιοι νὰ μᾶς πηδᾶτε ἀνελέητα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!!!

(Πληροφοριακά, 60.000 Ἑλληνικὰ φορτηγὰ μετεκόμισαν στὴν Βουλγαρία, Φορολογικά, μόνον τὸν τελευταῖο χρόνο!!!
Δηλαδή, 60.000 ἀτομικὲς ἐπιχειρήσεις τουλάχιστον, γιατὶ κάποια ἔχουν περισσοτέρους ἀπὸ ἕναν ἰδιοκτήτη/ὁδηγό.
570 εὐρῶ τὰ ἔξοδα δημιουργίας ἑταιρείας καὶ σὲ δύο ἡμέρες παίρνει νέες πινακίδες καὶ φεύγει!!!!
Ἀνάλογα ἰσχύουν καὶ για ἐταιρεῖες ἄλλου ἀντικειμένου….)

Ἄντὲ γειᾶ… Ἄντὲ γειᾶ ῥέέέέέέ………..!!!!!!!!!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 836 times, 1 visits today)
Leave a Reply