Ὅλα ἔχουν μία συνέχεια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…

Ἂ ῥὲ Ψωροκώσταινα… Τὶ  ἡγέτες βγάζεις!

Πετάει-πετάει ὁ Καμμένος…
…ἐνᾦ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς στήνῃ καταυλισμοὺς καὶ μοιράζει συσσίτια γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τὰ σύνορα τῆς χώρας κατήντησαν σουρωτῆρι…

Ὅλα ἔχουν μία συνέχεια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα...2

Αὐτός, ἀφοῦ ξέχασε τελείως τὶς ἀπειλὲς περὶ παραιτήσεως, συνεχίζει νὰ ζῇ τὸν …προσωπικό του μῦθο, ὅπως λέει καὶ ἡ Ῥαχήλ!

Ὅλα ἔχουν μία συνέχεια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα...3

Στὰ ἴχνη τοῦ πρώου διδάξαντος, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ποὺ ὡς πρωθυπουργὸς πέταξε τὸ 1991 μὲ F-16.
Καὶ ὅπως φαίνεται στὴν φωτογραφία μὲ τὸν Μητσοτάκη, στα δεξιά του ὁ πιλότος τότε, ἦταν ὁ Θεολόγος Συμεωνίδης, σημερινὸς διευθυντὴς τοῦ γραφείου καμμένου στὸ ΥΠΕΘΑ.

Ὅλα ἔχουν μία συνέχεια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα...1

Ὅλα ἔχουν μιὰν συνέχεια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα.
Εἰδικὰ ἡ ἔπαρσις καὶ ἡ ἀλαζονεία τῶν κυβερνώντων.
Ἐπιβεβαιώνοντας πλήρως τὸν Ἡράκλειτο, ποὺ ἔλεγε πὼς «ἡ ἔπαρσις εἶναι ἐμπόδιο στὴν προκοπή».

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply