Ἔτσι …«κτυπᾶ» τὴν διαπλοκὴ ἡ ἀριστερά!!!

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ Μεγάρου Θεσσαλονίκης ζητοῦν σχολεῖο γιὰ τὰ παιδιά τους…

Ἔτσι ...«κτυπᾶ» τὴν διαπλοκὴ ἡ ἀριστερά!!!1

Ἔτσι ...«κτυπᾶ» τὴν διαπλοκὴ ἡ ἀριστερά!!!2

Ἀλλὰ ἡ κυβέρνησις λεφτὰ δὲν ἔχει γιὰ αὐτούς.
Ἔχει γιὰ τὴν διαπλοκὴ τοῦ κυρίου Ψυχάρη, ποὺ τοῦ διέθεσε 4.500.000 εὐρῶ ὡς δωράκι.

Ἔτσι ...«κτυπᾶ» τὴν διαπλοκὴ ἡ ἀριστερά!!!3

Ἔτσι κτυποῦν οἱ ἀριστεροὶ τὴν διαπλοκή.

Λελιᾶτσος Πᾶνος

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply