Ἂν ὅμως εἶσαι ἐξαθλιωμένος Ἕλλην…

1.400 διαμερίσματα, 60 τ.μ., πλήρως ἐξοπλισμένα.

Πληρωμένα τὰ ἐνοίκια γιὰ ἕναν χρόνο μέχρι 400 εὐρῶ τὸν μῆνα.
Πληρωμένοι οἱ λογαριασμοὶ, ἀπὸ 90 εὐρῶ τὸν μῆνα γιὰ τὸ κάθε ἄτομο,
+15 εὐρῶ γιὰ τὸ κάθε παιδί,
+5 εὐρῶ ἐὰν εἶναι γυναῖκα,
+καλυμμένα μικροέξοδα,
+πληρωμένα εἰσιτήρια Μ.Μ.Μ.,
+ πληρωμένοι γιατροί.

Ὅλα αὐτὰ ἐὰν εἶσαι ἐξαθλιωμένος λαθρομετανάστης.

Ἐὰν εἶσαι ἐξαθλιωμένος Ἕλλην, πᾶρε τὰ ἀρχίδι@ μου.

Ἂν ὅμως εἶσαι ἐξαθλιωμένος Ἕλλην...

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 96 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἂν ὅμως εἶσαι ἐξαθλιωμένος Ἕλλην…

Leave a Reply