Ἡ Ἀλίκη στὴν χώρα τῆς …πραγματικότητος!!!

Ἡ ξενοδοχιοῦχος συμπολίτισσά μας, ἐπῆγε στὸν εἰσαγγελέα, καταγγέλουσα τὴν παράνομη κατάληψη τῆς ἐπιχειρήσεώς της, ἀπὸ αὐτοὺς ἡ ὁποία πρὸ ἡμερῶν ἐπικροτοῦσε καὶ ἐπευφημοῦσε, ἀλλὰ ὁ εἰσαγγελέας τὴν ἐνημέρωσε πὼς δὲν δύναται νὰ πράξῃ τὸ ὁ,τιδήποτε, ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι «πολιτικό»…

Ἡ Ἀλίκη στὴν χώρα τῆς ...πραγματικότητος!!!

Ἡ Ἁλίκη στὴν χώρα ποὺ ὀνειρεύθηκε.
Ἡ Ἁλίκη στὴν χώρα ποὺ  ἤθελε.
Ἡ Ἁλίκη στὴν χώρα ποὺ ἐπέβαλε μὲ τὴν ἀνερμάτιστη ἐπιλογή της.
Ἡ Ἁλίκη στὴν χώρα τῆς κοινῆς ἰδιοκτησίας.

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

πολυτονισμὸς Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 138 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Ἀλίκη στὴν χώρα τῆς …πραγματικότητος!!!

Leave a Reply