Τὸ ἰσλαμικὸ παιχνίδι τοῦ βιασμοῦ…

Τὸ ἰσλαμικὸ παιχνίδι τοῦ βιασμοῦ..

AHARRUSH – τὸ Ἰσλαμικὸ …παιχνίδι τοῦ βιασμοῦ!

Ἦλθε στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ μείνῃ, γιατὶ κάποιοι ἐπέλεξαν στὸν βωμὸ τῆς πολυπολιτισμικότητος καὶ τῆς ὑποκριτικῆς ἀλληλεγγύης, νὰ ἐνταθῇ καὶ ἑδραιθωῇ ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος στὶς κοινωνίες τῆς Εὐρώπης!!!!

Ἔχουμε νὰ δοῦμε καὶ νὰ βιώσουμε πολλά… Καὶ ἐμεῖς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο τὰ παιδιά μας…!!!

Κι ὅλα αὐτὰ χάριν σὲ ἐξουσιολάγνους πολιτικούς, ποὺ ὑπηρετοῦν πιστὰ τοὺς ἐντολεῖς τους!

Στέφανος Κουλουμπῆς

(Visited 353 times, 1 visits today)
Leave a Reply