Μαζεύαμε ἀποδείξεις γιὰ τὸ …τίποτα!!!

Ὁ κωδικὸς 049,, οἱ ἀποδείξεις δηλαδὴ ποὺ ζητούσαμε ὅλο τὸ 2015, εἶναι μὴ ἐνεργός.

Διαβάζω:

«Οι κωδικοί 023,024 και 049 δεν συμπληρώνονται, διότι για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων του άρθρου 16 του ΚΦΕ.»

Μαζεύαμε ἀποδείξεις γιὰ τὸ ...τίποτα!!!

Δηλαδή, μαζεύαμε ἀποδείξεις γιὰ τὸ τίποτα.
Πληρώναμε ΦΠΑ 23% γιὰ τὸ τίποτα.
Πρέπει νὰ καταλάβουν ἐκεῖ στὸ ὑπουργεῖο ὅτι ἔστω γιὰ τὰ μάτια, ἔπρεπε νὰ τὸ ἔχουν ἐνεργὸ καὶ νὰ φτιάξουν μία ὑποτυπώδη μαθηματικὴ πράξη τῆς πλάκας.

Δὲν χαλᾶς τὴν κουλτούρα (ἔστὧ, αὐτὴν τὴν μικρή) τοῦ μαζέματος τῶν ἀποδείξεων μὲ μία μονοκονδυλιά.

Θὰ τὸ ξαναπῶ.
Φορολογία Ἀμερικῆς.
Ἔσοδα, μεῖον ἔξοδα, φόρος 10-15% στὴν διαφορά.
Καὶ κάνεις τὴν δοροδιαφυγὴ ἀσύμφορη, σὲ ἕνα βράδυ.
Χωρὶς τεκμήρια, χωρὶς ἔκτακτες εἰσφορές, φορολογικὸς νόμος δύο σελίδων.
Βγεῖτε νὰ ξοδέψετε, νὰ κινήσετε νόμιμα τὴν ἀγορά, νὰ πληρώσετε ΦΠΑ, νὰ γυρίσῃ τὸ χρῆμα, νὰ μὴν τὸ κρύβετε σε τράπεζες καὶ μαξιλάρια.

Ἄντὲ νὰ τὸ καταλάβουν…

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 118 times, 1 visits today)
One thought on “Μαζεύαμε ἀποδείξεις γιὰ τὸ …τίποτα!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μαζεύαμε ἀποδείξεις γιὰ τὸ …τίποτα!!! | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply