Τουρκικὴ καὶ ἰσραηλινὴ μαφία ἐμπορεύονται ἀνθρώπινα ὄργανα στὴν Συρία!!!

Τουρκικὴ καὶ ἰσραηλινὴ μαφία ἐμπλέκεται στὴν ἐμπορία καὶ διακίνηση ἀνθρωπίνων ὀργάνων Συρίων προσφύγων.

Τουρκικὴ καὶ ἰσραηλινὴ μαφία ἐμπορεύονται ἀνθρώπινα ὄργανα στὴν Συρία!!!

Ἕνας δημοσιογράφος, ποὺ πρόσφατα ἐπεσκέφθη στρατόπεδο προσφύγων στὴν Λέσβο, ἀπεκάλυψε ὅτι ὑπάρχει στενὴ συνεργασία μεταξὺ τουρκικῆς καὶ ἰσραηλινῆς μαφίας, ποὺ ἐξειδικεύεται στὸ ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ εἰδικὰ νεφρῶν Συρίων προσφύγων.Ὑπάρχουν παρὰ πολλὰ πτώματα, ποὺ ἐπιπλέουν στὴν Μεσόγειο, εἰδικὰ μεταξὺ τουρκικῶν καὶ ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, δίπλα στὰ ἀκατοίκητα ξερονήσια-βραχονησίδες.

Ῥάμματα στὶς κοιλιὲς τῶν πτωμάτων τῶν Συρίων ἀποδεικνύουν ὅτι εἶχαν ἀφαιρεθῆ οἱ νεφροὶ πρὶν τὸν θάνατό τους, ἀναφέρει ὁ δημοσιογράφος, ποὺ δήλωσε ὅτι αὐτὰ τοῦ ἀνέφεραν Ἕλληνες ψαράδες στὸ νησὶ τῆς Λέσβου.
Οἱ Σύριοι πρόσφυγες μεταφέρονται παρανόμως σὲ τουρκικὰ νοσοκομεῖα γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανα καὶ μετὰ πετοῦν τὰ σώματά τους στὴν θάλασσα.

Ὁ δημοσιογράφος θεωρεῖ ὅτι οἱ παράνομες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις τῶν Συρίων προσφύγων γίνονται ὑπὸ τὴν κάλυψη ἰσχυρῶν καὶ ἐπισήμων προσώπων, διότι ὑπάρχει καὶ τὸ ζήτημα τῆς μεταφορᾶς τῶν ὀργάνων σὲ τρίτες χῶρες καὶ οἱ νεφροὶ πρέπει νὰ μεταμοσχευθοῦν ἐντὸς 48 ὡρῶν, ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ἔμποροι τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων διατηροῦν ἐπαφὲς μὲ ἀξιωματούχους διαφόρων χωρῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Τουρκίας, γιὰ νὰ μποροῦν μὲ ταχύτητα κι ἐντὸς τῶν χρονικῶν ὁρίων, νὰ παραδοθοῦν τὰ μοσχεύματα στὸν προορισμὸ ζητήσεώς τους FARS.

πηγή:  caribflame.com

Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply