Ἡ καλὴ καὶ ἀμόλυντος Εὐρώπη…

Ὁ Μαρινόπουλος ξεσκεπάζει σὲ  τοπικὸ ἐπίπεδο τὴν λειτουργία τοῦ συγχρόνου καπιταλισμοῦ γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες ποὺ «φοροαποφεύγουν» (sic φιλελὲ διατύπωσις) μὲ τριγωνικὲς συναλλαγὲς καὶ off shore ἐταιρεῖες.

Γιὰ αὐτοὺς βεβαίως οἱ Σόιμπλε καὶ Γιοῦνκερ εἶναι ἀθῷοι καὶ φίλοι μας καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐγχώρια ἐλὶτ καὶ οἱ ψηφοφόροι (κυρίως αὐτοί) ποὺ εἶναι συμμέτοχοι μὲ τὶς τυρόπιτες ἄνευ ἀποδείξεων.

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ διὰ ταῦτα.

Ἡ καλὴ καὶ ἀμόλυντος Εὐρώπη λοιπὸν δὲν καταδικάζει τὶς πολυεθνικὲς Apple, Ikea, Pepsi καὶ πολλὲς ἄλλες ποὺ φοροΔΙΑφεύγουν στὸ Λουξεμβοῦργο, στερώντας ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες πολυτίμους πόρους, ἀλλὰ καταδικάζει τοὺς whistleblowers Antoine Deltour καὶ Raphael Halet ποὺ δημοσιοποίησαν τὴν λίστα LuxLeaks!

Ἡ καλὴ καὶ ἀμόλυντη Εὐρώπη...

LuxLeaks scandal: Luxembourg tax whistleblowers convicted

Ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Γιοῦνκερ ἦταν Πρωθυπουργὸς τοῦ Λουξεμβούργου τὴν περίοδο τῶν LuxLeaks.

Ἀλέξανδρος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply