Κούλης ὁ ἐλαφροδεξιούλης…

Κούλης ὁ ἐλαφροδεξιούλης!!!
Πρέπει νὰ πληρώνετε φόρο κατοχῆς ἀκινήτου!

Ψηφίστε τον!!!

Ἑλλήνων ἔφοδος

Υ.Γ.Κούλης ὁ ἐλαφροδεξιούλης...

 

(Visited 505 times, 1 visits today)
Leave a Reply