Καταστρέφοντας μεθοδικὰ τὴν αὐτάρκεια τῆς χώρας

Καταστρέφοντας μεθοδικὰ τὴν αὐτάρκεια τῆς χώραςΑὐτὸ τὸ μοντέλο δὲν ἔγινε μόνο του.
Κάποιοι τὸ σχεδίασαν καὶ τὸ ἐξετέλεσαν καὶ κάποτε πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ καθήσουν στὸ σκαμνί!!!

Ἀπὸ τὸ 2004 ἔως τὸ 2016 εἶναι περίπου 12 χρόνια…
Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ 12 χρόνια, παράγουμε 60.000 τόννους λιγοτέρους καὶ εἰσάγουμε 10.000 τόννους περισσοτέρους…
Ἀντὶ να ἐξαγάγουμε 50.000 τόννους περίσσευμα καὶ νὰ εἰσαγάγουμε 0 τόννους….

Στὴν χώρα μας καλλιεργοῦνται περίπου 4.500.000 λεμονιές, σὲ 100.000 στρέμματα.
(Κυρίως σὲ Πελοπόννησο, Χανιά, Ἄρτα καὶ Χίο.)
Ἡ παραγωγὴ λεμονιοὺ στὴν Ἑλλάδα τὸ 2004 ἔφτανε τοὺς 100.000 τόννους, ἐνῶ σήμερα δὲν ξεπερνᾶ τοὺς 40.000 τόννους.

Ἀντίθετα ἡ ἐγχώρια ζήτησις φθάνει στοὺς 50.000 τόννους.

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply