Λύσεις …Βενεζουέλας!!!

Αύτὴ  εἶναι ἡ διαφορὰ φίλοι μου.

Ἡ διαφορὰ τοῦ νὰ πιστεύῃς
ὅτι θὰ βγῆς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ τέλμα μὲ
ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας,
κίνητρα γιὰ ἐπιχειρήσεις,
μειώσεις δαπανῶν,
σταδιακὴ ἀποῤῥόφηση τῶν ἀνέργων, εἶτε σὲ δικές τους δουλειές, εἶτε σὲ δουλειὲς ποὺ κάποιος, ποὺ ἔχει σώας τὰς φρένας, θὰ σκεφθῆ ὅτι τὸν συμφέρει νὰ φτιάξῃ…

l%e1%bd%bbsis-venezou%e1%bd%b3las

…καὶ τοῦ νὰ πιστεύῃς στὴν λύση Βενεζουέλας, μὲ …κουπόνια!

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

κουπόνι ἀπὸ Ἠλία Βουτσᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply