Δὲν ἐπωλεῖτο τὸ νερό!!!

Ἐννοοῦσαν ὅμως πὼς δὲν πωλεῖται ἀπὸ τοὺς …ἄλλους!!!
Αύτοὶ μία χαρὰ μποροῦν νὰ τὸ πωλήσουν!!!

Δὲν ἐπωλεῖτο τὸ νερό!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply