Δράσεων ἐρωτηματολόγιον (ἀποκλειστικὰ γιὰ τΣΥΡΙΖΑίους….!!!)

Printscreen ἀπὸ ἐρωτηματολόγιο, τὸ ὁποῖον διενεμήθη στοὺς συνέδρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ νὰ συμπληρωθῇ καὶ νὰ παραδοθῇ κατὰ τὴν ἔξοδό τους…

Δράσεων ἐρωτηματολόγιον (ἀποκλειστικὰ γιὰ τΣΥΡΙΖΑίους....!!!)

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply