Προειδοποίησις ἐπερχομένου ἐπιθέσεως

Ὁ Μέραρχος Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος (ἀπόσπασμα…)

Προειδοποίησις ἐπερχομένου ἐπιθέσεως1

……..Ὁ διοικητὴς τῆς 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος, σὲ τηλεφωνική του ἐπικοινωνία μὲ τὸ ΓΕΣ (ἀν/χη Κορώζη) στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1940, περὶ ὤραν 19.00, μετεβίβασε τὰ ἀκόλουθα:

Προειδοποίησις ἐπερχομένου ἐπιθέσεως2

«Ἀναφέρατε παρακαλῶ εἰς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γ.Ε.Σ. ὅτι ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι ὅτι αὔριον τὴν πρωΐαν, ἴσως δὲ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός 27 μὲ 28 Ὀκτωβρίου, θὰ ἔχωμεν ἰταλικὴν ἐπίθεσιν.

Ἡ Μεραρχία θὰ ἐπιτελέση τὸ καθῆκον της πρὸς τὴν πατρίδα συμφώνως πρὸς διαταγὰς καὶ ὁδηγίας τοῦ Γ.Ε.Σ. Δύναμαι νὰ βεβαιώσω ὑπευθύνως τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Γ.Ε.Σ. καὶ τονίζω τοῦτο ἰδιαιτέρως ὅτι δὲν θὰ περάσουν Ἰταλοὶ ἀπὸ τὸ Καλπάκι».

Δηλαδὴ ὁ Χαράλαμπος Κατριμῆτρος ἐνημερώνει τὴν Στρατιωτικὴ ἡγεσία ὅτι ἐπίκειται ἰταλικὴ ἐπίθεσις, πρὶν ὁ Ἰταλὸς πρέσβης ἐπισκεφθῇ τὸν Πρωθυπουργὸ Ἰωάννη Μεταξᾶ καὶ ἐπιδώσῃ τὸ γνωστὸ τελεσίγραφο.

Σιδέρης  Μιχάλης

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply