Ἰρακινοὶ στὴν Μοσούλη…

Ἰρακινοὶ στὴν Μοσούλη...

Ἰρακινὲς δυνάμεις, ὑποστηριζόμενες ἀπὸ τὴν «Συμμαχία» τῶν Η.Π.Α., μπῆκαν στὰ περίχωρα τῆς Μοσούλης.

The number of civilians – some 1.5 million people – still living in Mosul has raised concerns amid aid groups worried about their safety when intense fighting starts.

Hundreds of residents have already been executed or used as human shields by IS militants, according to reports cited by the UN.

rt.com

1.500.000 ἄνθρωποι, ὅμηροι τῶν μισθοφόρων τῶν ἰδίων χωρῶν πού, τάχα, πηγαίνουν τώρα νὰ τοὺς ἀπελευθερώσουν, ἀπὸ τὴν …ἀπελευθέρωση τοῦ 2014!!!
Δράμα!!!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply