Ἰνδιάνοι ἀφανίζονται ὁριστικῶς ἀπὸ τοὺς ἐποίκους!!!

Στὴν δικτατορία τῶν Η.Π.Α..
Στὴν Βόρεια Ντακότα…

Ἰνδιάνοι ἀφανίζονται ὁριστικῶς ἀπὸ τοὺς ἐποίκους!!!

Οἱ λαθραῖοι «πολιτισμένοι» ἔποικοι κατευθυνόμενοι ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς κι ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἁρπάζουν καὶ τὰ τελευταία κομμάτια ἱερῆς γῆς τῶν γηγενῶν Ἀμερικανῶν Ἰνδιάνων…

Τριάρχης Χρῆστος

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕναν (κωλο)ἀγωγὸ πετρελαίου.
Τὴν Κυριακὴ στὸν Μαραθῶνα διοργανώνεται διαμαρτυρία.

ὑπογραφὲς ἐδῶ
Κάτω ἀπὸ τὶς ὑπογραφὲς ὁ παγκόσμιος χάρτης ποὺ δείχνει τὸ ποῦ, κατὰ τόπους, διοργανώνονται διαμαρτυρίες ὑποστηρίξεως.

Οἱ στρατόκαυλοι ἀφανίζουν τοὺς Ἰνδιάνους, ὁριστικῶς πλέον.
Βοηθᾶμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ὅσο μποροῦμε καὶ γνωστοποιώντας ὅσο περισσότερο γίνεται κι αὐτὴν τὴν νέα γενοκτονία τους.
Τὰ κτήνη ἀρκετὰ ἀφῴδευσαν ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Φιλονόη

Leave a Reply