Βιρὰ Καλέ…

Μακεδονικὰ βουνά!

Τὸ μισογκρεμισμένο ἐκκλησάκι τοῦ Προφήτου Ἡλία στέκεται στὴν θέση ἀρχαίου ἰσχυροῦ κάστρου ποὺ ἤλεγχε τὴν περιοχή.Βιρὰ Καλέ...Ἡ ἀνάβασις ἔχει μέτριο βαθμὸ δυσκολίας, σὲ μερικὰ σημεῖα ἰδιαιτέρως ἀνηφορική. Τὸ μονοπάτι εὐδιάκριτο, σηματοδοτημένο. Σὲ μερικὰ σημεῖα τὰ πουρνάρια πιέζουν τὴν ἐλεύθερη δίοδο…
Ὑπέροχα ὅλα, καὶ ἰδιαιτέρως ἡ θέα!

Οἱ ντόπιοι ὀνομάζουν τὸ κάστρο Βιρὰ Καλέ.

Χλόη

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply