Χυλόπιττα τῶν Ἰταλῶν στὶς …τράπεζες!!!

Κάποιοι δὲν κατάλαβαν τὶ σημαίνει τὸ «Ὄχι» στὴν Ἰταλία.

Χυλόπιττα τῶν Ἰταλῶν στὶς ...τράπεζες!!!

Ὁ Ῥέντζι θέλοντας νὰ περνᾷ γρήγορα τὰ νομοσχέδια-μεταῤῥυθμίσεις τοῦ μισανθρώπου Σόϊμπλε καὶ νὰ μὴν σκαλώνουν στὴν Γερουσία, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Ἰταλικὸ Λαὸ νὰ ἐγκρίνῃ τὴν Συνταγματικὴ Ἀναθεώρηση ποὺ προωθοῦσε, ὅπου ἡ δύναμις τῆς Γερουσίας θὰ μειωνόταν εἰς βάρος της, μὲ ἀναβαθμισμένη δύναμη τῆς Κυβερνήσεως.
Καὶ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐκάστοτε Κυβέρνηση.

Ἕνα βασικὸ σημεῖον ποὺ ἤθελε νὰ ῥυθμίσῃ  ὁ Ῥέντζι ἤταν ἡ διάσωσις τῶν Τραπεζῶν, κάτι ποὺ ἐμεῖς τὸ κάναμε τρεῖς φορὲς στὴν Ἑλλάδα…

Καὶ οἱ Ἰταλοί, ποὺ δὲν εἶναι ἀνόητοι ὅπως ἐμεῖς, ἐπειδὴ ξέρουν ὅτι γιὰ νὰ βοηθήσῃ ἡ ΕΚΤ πρέπει νὰ προηγηθῇ bail-in, δηλαδὴ κούρεμα καταθέσεων ἄμεσο ἢ ἔμμεσο…

Καὶ τοῦ εἴπαν τοῦ πρωθυπουργεύοντός τους νὰ πάῃ νὰ γ@μηθῇ!!!

Δηλαδή… Σὲ ποσοστὸ 60% ὁ Ἰταλικὸς λαὸς τοῦ ἔδωσε μίαν ζεστὴ …χυλόπιττα, γιὰ τὶς κρύες ἡμέρες τοῦ χειμῶνος!!!

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἐπειδὴ οἱ πάντες ἐκτὸς Ἑλλάδος εἶναι σοβαροί, πολιτικοὶ καὶ μή, ὁ Ῥέντζι παρῃτήθη…

Ἐὰν πᾷν γιὰ ἐκλογές, ἔχει νὰ πέσῃ κλάάάμα στὸ Βερολῖνο…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply