Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες…

…ποὺ ἔπεσαν στὰ Δεκεμβριανά…!!!Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...8

Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...7

 

Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...1 Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...2 Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...3 Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...4 Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...5 Ἴχνη ἀπὸ τὶς σφαῖρες...6

Φωτογράφησις Δημήτριος Νικολούλιας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply