Καλὴν ἐσπέραν…

Καλὴν ἐσπέραν...Φίλοι μου καλησπέρα,

Εὔχομαι σὲ ὅλους μία καλὴ ἀγαθὴ καὶ ἐρωτικὴ χρονιά, ἔχουμε τὴν τύχη νὰ ζοῦμε τὸ τέλος, ἀλλὰ καὶ τὸ ξεκίνημα τοῦ μεγάλου ἑνιαυτοῦ τῆς γῆς (24.840 ἔτη) εἶθε τὸ ἀείζωον Ἀπολλλώνιο φῶς νὰ εἶναι ὁδηγὸς καὶ νὰ φωτίζῃ τὰς καρδίας ἡμῶν καὶ ὑμῶν.
ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.!

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply