Ὑπηρετώντας τὰ συμφέροντα τῆς χώρας σου…

Trump σὲ Toyota: «Ἂν φτιάξετε ἐργοστάσιο στὸ Μεξικό, μὲ σκοπὸ νὰ πουλᾶτε ὀχήματα στὶς Η.Π.Α., ἀντὶ τῶν Η.Π.Α., θὰ πληρώσετε μεγάλο φόρο.»

Αὐτὸς εἶσαι!
Win win ἐπιχειρηματικὴ λογικὴ σὲ πολιτικὴ βερσιόν, γιὰ τὸ καλὸ τῆς χώρας.

Ἂν τὰ χαρτογιακαδάκια τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ἐπέμεναν νὰ μείνουν ἔστω οἱ δικές τους ἐπενδύσεις στὴν Εὐρώπη, (δὲν θὰ συζητούσαμε γιὰ ἀνταλλάγματα μὲ ξένους, τύπους Τρᾶμπ, ποὺ θέλουν νὰ πουλήσουν ἐδῶ).
Ἡ Εὐρώπη δὲν θὰ πάλευε οὔτε μὲ τριάντα (30) ἑκατομμύρια ἀνέργους, οὔτε μὲ δημοσιονομικὲς προσαρμογές, οὔτε ὑφεσιακὰ φαινόμενα, οὔτε  QE μὲ τὸ ἕνα τρίτο τοῦ ΑΕΠ της νὰ ἀνήκῃ, ὑπὸ μορφὴ assets, στὸ ἐνεργητικό τῆς ΕΚΤ καί, ἀκόμη, νὰ ἀτενίζῃ μελάτη «ἀνάπτυξη». 

Ἀλλά, ξέρουμε γιὰ ποιοὺς δουλεύουν καὶ ποιοὶ τοὺς χρηματοδοτοῦν.

Κατερίνα Πάντα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply