Ψέμματα, ὑπερφόροι ἀλλὰ …Εὐρώπη!!!

Ἀπὸ τὴν μία μοιράζουν δῶρο Χριστουγέννων στοὺς συνταξιούχους κι ἀπὸ τὰην ἄλλην τὰ παίρνουν πίσω, στὸ πολλαπλάσιο, μὲ τὴν νέα αὔξηση τιμῶν στὰ καύσιμα.
Ἔτσι ἡ βενζίνη ἀνέβηκε ἀκόμη πέντε (5) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ φθάσῃ πλέον στὰ 1,54 εὐρῶ.
Τὸ πετρέλαιο κινήσεως ἀνέβηκε ἔνδεκα (11) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ φθάσῃ στὸ 1.30 εὐρῶ.
Τὸ ὑγραέριον ἀνέβηκε κατὰ δέκα (10) λεπτὰ τοῦ εὐρῶ, γιὰ νὰ μιλᾶμε γιὰ τελικὴ τιμὴ 0,82 τοῦ εὐρῶ.
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸ ἕνα λίτρο.

Βεβαίως ὅλα αὐτὰ εἶναι φόροι πρὸς ἄμεση ἐξυπηρέτηση τῶν μνημονίων.
Τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, μὲ ἀνακοίνωσή του, ἔσπευσε νὰ δικαιολογήσῃ τὶς αὐξήσεις: «Δὲν φταῖν οἱ φόροι, γιὰ τὴν ἐκτίναξη τῶν τιμῶν στὰ καύσιμα, ἀλλὰ ἡ ἄνοδος τῶν διεθνῶν τιμῶν καὶ ἡ πτῶσις τοῦ εὐρῶ, ἔναντι τοῦ δολλαρίου».

Λέγουν ψέμματα γιὰ ἄλλην μία φορά.
Καὶ ἀποδεικνύεται εὔκολα αὐτό, ἐπειδὴ ἁπλᾶ οἱ διακυμάνσεις στὸ νόμισμα ἀφοροῦν μόνον στὸ 30-35% τῆς τελικῆς ἀξίας, ἐνᾦ τὸ 65-70% τῆς λιανικῆς τιμῆς στὴν Ἑλλάδα ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον σὲ φόρους.
Μάλιστα, εἰδικῶς γιὰ τὴν χώρα μας, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ εἶναι πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ χωρῶν, ὅπως ἡ Γερμανία, ἡ Φινλανδία καὶ ἡ Γαλλία.

Ὅπως θὰ δεῖτε στὸν παρακάτω πίνακα, ἡ Ἑλλὰς φιγουράρει στὴν τρίτη (3η) θέση πανευρωπαϊκῶς,  μὲ τὸν ὑψηλότερο εἰδικὸ φόρο καταναλώσεως στὴν βενζίνη.


Σᾶς δίδω καὶ τὶς σημερινὲς τιμὲς σὲ  Γερμανία, Ὁλλανδία, Βέλγιο καὶ Λουξεμβοῦργο, γιὰ νὰ κάνετε τὶς συγκρίσεις, σὰν …γνήσιοι Εὐρωπαῖοι ποὺ εἶσθε!

Prijs benzine, diesel en LPG in Duitsland
Brandstofprijzen in Duitsland vanaf 8 januari 2017 Euro95 € 1,379 Diesel € 1,209 LPG € 0,569

Prijs benzine, diesel en LPG in Nederland
Brandstofprijzen in Nederland vanaf 8 januari 2017 Euro95 € 1,674 Diesel € 1,345 LPG € 0,824
Prijs benzine, diesel en LPG in België
Brandstofprijzen in België vanaf 9 januari 2017 Euro95 € 1,440 Diesel € 1,339 LPG € 0,484

Prijs benzine, diesel en LPG in Duitsland
Brandstofprijzen in Duitsland vanaf 8 januari 2017 Euro95 € 1,379 Diesel € 1,209 LPG € 0,569

Prijs benzine, diesel en LPG in Nederland
Brandstofprijzen in Nederland vanaf 8 januari 2017 Euro95 € 1,674 Diesel € 1,345 LPG € 0,824
Prijs benzine, diesel en LPG in België
Brandstofprijzen in België vanaf 9 januari 2017 Euro95 € 1,440 Diesel € 1,339 LPG € 0,484

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply